21 Tháng Tư 2018     Đăng Nhập 
Xe Dong A thương hiệu cho thuê xe cao cấp hàng đầu hà nội

 

   ..:: THUÊ XE ĐI SÂN BAY ::..
Hotline:

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE
CHỦNG LOẠI XE
XE ĐƯỢC YÊU THÍCH

THUÊ XE ĐÓN TIỄN SÂN BAY  

CÁC LOẠI XE ƯU CHUỘNG:
 

Toyota Altis

Honda Civic

thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

Nhãn hiệu xe: Toyota Altis

Loại xe:          5 chỗ

Giá thuê xe:   480.000đ/3h

 Giới hạn:       100 Km

 Ngoài giờ:      50.000đ/h

Chi tiết: 

Nhãn hiệu xe:  Honda Civic

Loại xe:           5 chỗ

Giá thuê xe:     480.000đ/3h

 Giới hạn:         100 Km

 Ngoài giờ:        50.000đ/h

Chi tiết: 

   

KIA Forte

Toyota Vios

thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

Nhãn hiệu xe:  KIA Forte

Loại xe:          5 chỗ

Giá thuê xe:    480.000đ/3h

 Giới hạn:        100 Km

 Ngoài giờ:       50.000đ/h

Chi tiết:

Nhãn hiệu xe:  Vios

Loại xe:          5 chỗ

Giá thuê xe:    450.000đ/3h

 Giới hạn:        100 Km

 Ngoài giờ:      50.000đ/h

Chi tiết:

 

 

 Laceti

Toyota Innova 7 chỗ

 thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

Nhãn hiệu xe: Laceti

Loại xe:         5 chỗ

Giá thuê xe:   450.000đ/3h

 Giới hạn:       100 Km

 Ngoài giờ:      50.000đ/h

Chi tiết: 

Nhãn hiệu xe: Innova

Loại xe:         7 chỗ

Giá thuê xe:   500.000đ/3h

 Giới hạn:         100 Km

 Ngoài giờ:      50.000đ/h

Chi tiết:

   

XE VIP, XE CAO CẤP:

 
   

Mercedes S600

Mercedes S500

thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

Nhãn hiệu xe: Mercedes S600

Loại xe:          5 chỗ

Giá thuê xe:   4.000.000đ/3h

 Giới hạn:       100 Km

 Ngoài giờ:     ( Liên hệ )

Chi tiết:

Nhãn hiệu xe:  Mercedes S500

Loại xe:           5 chỗ

Giá thuê xe:    3.800.000đ/3h

 Giới hạn:        100 Km

 Ngoài giờ:      ( Liên hệ )

Chi tiết:

   

Mercedes E280

Mercedes E240

thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

Nhãn hiệu xe: Mercedes E280

Loại xe:         5 chỗ

Giá thuê xe:  2.500.000đ/3h

 Giới hạn:      100 Km

 Ngoài giờ:    ( Liên hệ )

Chi tiết:

Nhãn hiệu xe: Mercedes E240

Loại xe:          5 chỗ

Giá thuê xe:   1.900.000đ/3h

 Giới hạn:       100 Km

 Ngoài giờ:     ( Liên hệ )

Chi tiết:

   

Mercedes E230

Mercedes C200

thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay 

thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay 

Nhãn hiệu xe: Mercedes E230

Loại xe:         5 chỗ

Giá thuê xe:   1.500.000đ/3h

 Giới hạn:       100 Km

 Ngoài giờ:      ( Liên hệ)

Chi tiết:

Nhãn hiệu xe: Mercedes C200

Loại xe:          5 chỗ

Giá thuê xe:   1.200.000đ/3h

 Giới hạn:        100 Km

 Ngoài giờ:      ( Liên hệ)

Chi tiết:

   

Toyota Camry 3.5Q

Toyota Camry 2.4G

 thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

 thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

Nhãn hiệu xe: Toyota Camry

Loại xe:          5 chỗ

Giá thuê xe:   850.000đ/3h

 Giới hạn:       100 Km

 Ngoài giờ:      80.000đ/h

Chi tiết:

Nhãn hiệu xe: Toyota Camry

Loại xe:          5 chỗ

Giá thuê xe:   800.000đ/3h

 Giới hạn:       100 Km

 Ngoài giờ:     70.000đ/h

Chi tiết:

   
XE TỪ  7 CHỖ - 16 CHỖ - 45 CHỖ  
   

Lexus 470

Ford Transit 16 chỗ

 thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

 thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

Nhãn hiệu xe: Lexus 470

Loại xe:          7chỗ

Giá thuê xe:  ( Liên hệ)

 Giới hạn:       100 Km

 Ngoài giờ:    ( Liên hệ)

Chi tiết:

Nhãn hiệu xe: Ford Transit

Loại xe:         16 chỗ

Giá thuê xe:   650.000đ/3h

 Giới hạn:       100 Km

 Ngoài giờ:      60.000đ/h

Chi tiết:

   

 Mercedes Sprinter 16 chỗ

 Hyundai county 29 chỗ

thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

Nhãn hiệu xe: Mercedes Sprinter

Loại xe:         16 chỗ

Giá thuê xe:  650.000đ/3h

 Giới hạn:      100 Km

 Ngoài giờ:    60.000đ/h

Chi tiết:

Nhãn hiệu xe: Hyundai county

Loại xe:         29 chỗ

Giá thuê xe:  800.000đ/3h

 Giới hạn:      100 Km

 Ngoài giờ:     60.000đ/h

Chi tiết:

   

Hyundai Town 35 chỗ

Hyundai Space 45 chỗ

thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

Nhãn hiệu xe: Hyundai Town

Loại xe:         35 chỗ

Giá thuê xe:  1.000.000đ/3h

 Giới hạn:      100 Km

 Ngoài giờ:     80.000đ/h

Chi tiết:

Nhãn hiệu xe: Hyundai Space

Loại xe:         45 chỗ

Giá thuê xe:   1.400.000đ/3h

 Giới hạn:       100 Km

 Ngoài giờ:      100.000đ/h

Chi tiết:

   

Hyundai Univer 45 chỗ

 Hyundai Hi - Class

thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

 thue xe di san bay - thuê xe đi sân bay - cho thuê xe - cho thue xe - xe dua tien san bay - xe đưa tiễn sân bay

Nhãn hiệu xe: Hyundai Univer

Loại xe:         45 chỗ

Giá thuê xe:   1.600.000đ/3h

 Giới hạn:      100 Km

 Ngoài giờ:     100.000đ/h

Chi tiết:

Nhãn hiệu xe:  Hi - Class

Loại xe:          45 chỗ

Giá thuê xe:    1.500.000đ/3h

 Giới hạn:        100 Km

 Ngoài giờ:       100.000đ/h

Chi tiết:

 

BẢNG GIÁ THUÊ XE  
BẢNG GIÁ XE ĐƯA ĐÓN SÂN BAY NỘI BÀI
xe
Nhãn hiệu xe
Sân bay
( Giá / Chuyến)
Nội thành
( Giá / Chuyến)
Ngoại tỉnh
( Giá / Km)
Ngoài giờ
4 chỗ
Mercedes S600
4.000.000đ 
4.800.000đ 
Liên hệ 
 
Mercedes S500
3.800.000đ 
4.500.000đ 
Liên hệ 
 
Mercedes E280
2.500.000đ 
3.500.000đ 
Liên hệ 
 
Mercedes E240
1.900.000đ 
2.900.000đ 
Liên hệ 
 
Mercedes E230
1.500.000đ
2.000.000đ
12.000đ
200.000đ
Mercedes C200
1.200.000đ 
1.800.000đ 
 10.000đ
200.000đ 
Toyota Camry3.5Q
850.000đ
1.300.000đ
8.000đ
80.000đ
Toyota Camry2.4
800.000đ
1.250.000đ
8.000đ
70.000đ
Toyota Altis 1.8
480.000đ
750.000đ
4.600đ
50.000đ
Toyota Vios1.6
450.000đ
690.000đ
4.500đ
50.000đ
Honda Civic1.6
480.000đ
750.000đ
4.600đ
50.000đ
Daewoo Lacceti1.6
450.000đ
690.000đ
4.200đ
50.000đ

Daewoo Gentra

420.000đ
690.000đ
4.200đ
50.000đ
Mitshubishi Lanser
380.000đ
600.000đ
3.800đ
50.000đ
7 chỗ

Toyota Innova
480.000đ
800.000đ
4.800đ
50.000đ
Toyota Fortuner
500.000đ
800.000đ
5.000đ
50.000đ
Mitshubishi Pajero
600.000đ
900.000đ
7.000đ
50.000đ
Toyota Zace
450.000đ
750.000đ
4.500đ
50.000đ
Ford Everet
480.000đ
800.000đ
4.800đ
50.000đ

16 chỗ
Mer Sprinter
650.000đ
800.000đ
6.000đ
60.000đ
Ford Transit
650.000đ
800.000đ
6.000đ
60.000đ
Toyota Hiace
650.000đ
800.000đ
6.000đ
60.000đ

29 chỗ
Toyota Coster
800.000đ
1.100.000đ
8.000đ
60.000đ
Huyndai County
800.000đ
1.100.000đ
8.000đ
60.000đ
35 chỗ
Huyndai Town
1.000.000đ
1.800.000đ
9.000đ
80.000đ

45 chỗ
Huyndai Space
1.400.000đ
1.900.000đ
12.000đ
100.000đ
Huyndai Hi-Lass
1.500.000đ
2.000.000đ
12.000đ
100.000đ

 

Quý khách cần 1 chiếc xe sang trọng, lái xe lịch sự , chuyên nghiệp để đón người nhà,  bạn bè , đối tác tại sân bay ? Hãy liên hệ với www.xedonga.com. Với 1 dàn xe đời mới đầy đủ các chủng loại từ 4 chỗ - 45 chỗ. Phong cách phục vụ chuyên nghiệp ( lái xe có thể cầm bảng đón, biết tiếng Anh đón khách tại sân bay). Chắc chắn sẽ luôn làm hài lòng quý khách.

Để biết được giá chính xác của từng loại xe phù hợp với yêu cầu của quý khách, quý khách có thể nhắn tin tới số : 09.33.44.99.86 - 09.33.44.99.56  với nội dung:

- Tôi cần 1 chiếc xe ( loại xe : 4,7,16,39,35,45...) hãng xe: Toyota,Honda,Hyundai...Đi sân bay,nội thành...từ ..00h00 ngày - 00h00 ngày. Nhân viên điều hành xe của DongA Travel and Transport sẽ nhắn tin hoặc gọi điện lại cho quý khách, để tư vấn về loại xe về giá cả phù hợp với từng yêu cầu của quý khách.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho quý khách.

Quý khách có thể ký hợp đồng qua: 

                                                          Điện Thoại (0933.44.99.86 - 09.33.44.99.56 - 04.23.22.99.86)

                                                          Fax: (04.37738439) 
                                                          Nick YM: xedonga

                                                          Mail: xedonga@yahoo.com.vn . 

Quý khách cũng có thể ký hợp đồng tại VP xe của DongA Travel. Để tiết kiệm thời gian của quý khách, chúng tôi có thể cử nhân viên đến tận nơi để ký hợp đồng.

Quý khách có thể thanh toán bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản:

 

Công ty TNHH Du Lịch Đông A

Số tài khoản : 004634480001 - Dong A Bank

 

Tài khoản ATM - Ngân hàng Đông Á - Số TK:  0104129400

 

Tài Khoản ATM - Ngân hàng Đầu tư và phát triển - Số TK: 26010000036666

 

Tài khoản ATM - Ngân hàng VietcomBank - Số TK: 0711002098229

 

Tài khoản ATM - Ngân hàng AgriBank - Số TK: 1505205081872

 

 DONG A TRAVEL AND TRANSPORTATION

Người bạn đồng hành tin cậy
Toà nhà 11/23/34 Nguyên Hồng - Đống Đa - Hà Nội.  

ĐT: (84-4) 23.22.99.86/ Fax: 3.7738439
Hotline 24/24: 09.33.44.99.86 - 09.33.44.99.56
Website: www.xedonga.comwww.dongatravel.com
Email: xedonga@yahoo.com.vn

 

 

 

   

cho thue xe cuoi , cho thuê xe cưới

LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN  

My status

  Hotline 24/24

 09.33.44.99.86
 09.33.44.99.56

 04.62.55.99.55

TIN TỨC 24h  


 Chùa Bái Đính

     Chùa Bái Đính là một quần thể chùa được biết đến với nhiều kỷ lục Việt Nam được xác lập như chùa có diện tích lớn nhất, tượng Phật bằng đồng lớn nhất...

  Núi YênTử           

     Núi Yên Tử ( 1.068 m) là ngọn núi cao trong dãy núi Đông Triều vùng đông bắcViệt Nam. Núi thuộc xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

   Hyundai Santa Fe 2011 có mặt tại Việt Nam

     Hãng xe Hàn Quốc tiếp tục nâng cấp trang thiết bị cho chiếc SUV bằng dàn loa JBL, điều khiển hành trình mới. Giá tham khảo tại Việt Nam vào khoảng 55.500 USD.

   Xe cao cấp Donga transport phục vụ tập đoàn LOTTE Hàn Quốc

     Trong công việc kinh doanh , quý khách cần những dòng xe hạng sang để đón tiếp các chính khách, đối tác, C.E.O. Quý khách cần lựa chọn những dòng xe cao cấp sang trọng, lái xe ăn mặc lịch sự, phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

  Bảng báo giá thuê xe cưới 2010

      Các bạn có thể xem báo giá chi tiết ở tại đây của từng loại xe cưới.

 Núi YênTử           

     Núi Yên Tử ( 1.068 m) là ngọn núi cao trong dãy núi Đông Triều vùng đông bắcViệt Nam. Núi thuộc xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.  

  Chùa Bái Đính        Chùa Bái Đính là một quần thể chùa được biết đến với nhiều kỷ lục Việt Nam được xác lập như chùa có diện tích lớn nhất, tượng Phật bằng đồng lớn nhất...

 

Bảng báo giá thuê xe VIP, xe cao cấp

   Báo giá thuê xe Vip, xe cao cấp và các phục lục khi thuê xe

 

 Phong tục đi lễ đầu năm của người Việt

   Thật khó xác định được từ thời gian nào, lễ hội đã trở thành hơi thở của cuộc sống. Lễ hội vừa là nét đẹp văn hoá của người Việt

 

 

Thông tin liên hệ Từ khóa thuê xe
 Địa chỉ: Toà Nhà Số 8 /45/91 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
ĐT:
 04 23 22 99 860933 44 99 86/ 0933 44 99 56* Fax: 04 37738439

Thue xe cuoi || xe cuoi || cho thue xe cao cap ||

 cho thuê xe cưới || cho thue xe innova thue xe 29 cho || thuê xe cưới hà nội

Quý Khách Vui Lòng Xem Hình Ảnh Và Giá  Thuê Xe Cưới Tại website: www.xecuoidonga.com

Xem thêm hình ảnh và giá cho thuê xe du lịch, xe cao cấp tại website: www.dongatrans.com
Cho thuê xe cưới Mercedes | thuê xe cưới Audi | Thuê xe cưới BMW | Thuê xe cưới Lexus

 Copyright by Dong A |Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
 
 Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »